Jackal

For å se en sjakal i drømmen din, refererer til manipulasjon. Du har en tendens til å mate ut av andre.