Limonade

Å drømme at du drikker brus, betyr at du vil gå langt i å behage andre, selv på egen regning.