Karaoke

Å drømme at du tar del i karaoke, tyder på at du opptrer altfor altfor trygg på dine evner eller i prestasjoner. Alternativt kan du ikke benytte dine talenter til sitt fulle potensial. …

Cash Register

For å se et kassaapparat i drømmen din, representerer økonomiske bekymringer og problemer. På den annen side, kan du bli forventer monetære gevinster. …