Cash Register

For å se et kassaapparat i drømmen din, representerer økonomiske bekymringer og problemer. På den annen side, kan du bli forventer monetære gevinster. …