Hotel

For å se et hotell i drømmen din, betyr en ny sinnstilstand eller en forskyvning i personlig identitet. Du må bevege seg bort fra den gamle vaner og gammel tankegang.Eller du føler behov for å midlertidig flukt fra det daglige liv.

Registrer

Å drømme at du registrerer deg på et hotell under et alias, betyr at du vil foreta noen skyldig bedrift som vil gi deg mye nød. Du vil miste din fred i sinnet. Å drømme at noen andre registrerer inn i et hotell med navnet ditt, betyr at du vil forlate noe arbeid at andre blir nødt til å fullføre for deg.