Bones

… oppmerksomhet til en bestemt situasjon eller forhold. For å se en hund spiser eller tygger et bein, representerer den grunnleggende lyster og instinkter.

Legs

… andre viktige aspekter som trenger oppmerksomhet også. Å drømme at du har tre eller flere bein, betegner at du foretar altfor mange prosjekter enn du kan håndtere. Dessverre, vil du finne disse prosjektene å være uten frukt og bortkastet tid. ** Se The Meaning In Action: “Wounded Leg”