Legs

For å se beina i drømmen din, indikere at du har fått tilbake selvtillit til å stå opp og ta kontroll igjen. Det innebærer også fremgang og din evne til å navigere gjennom livet.Hvis bena er svake, så du kan føle følelsesmessig sårbare. For å se andres ben i drømmen din, representerer deres beundring for den personen. Du trenger å vedta noen av de måtene at denne personen gjør ting. Å drømme at du beina er såret eller lemlestet, innebærer en mangel på balanse, autonomi eller uavhengighet i livet ditt. Du kan være ute av stand til eller uvillige til å stå opp for deg selv. Kanskje du mangler mot og nekter å ta et standpunkt. Å drømme at en av benet er kortere enn den andre, tyder på at det er en viss ubalanse i noen aspekter av livet ditt. Du legger mer vekt og vekten på en ting, og overser andre viktige aspekter som trenger oppmerksomhet også. Å drømme at du har tre eller flere bein, betegner at du foretar altfor mange prosjekter enn du kan håndtere. Dessverre, vil du finne disse prosjektene å være uten frukt og bortkastet tid. ** Se The Meaning In Action: “Wounded Leg”