Salt

For å se salt i drømmen din, representerer lagt smaken og en ny funnet bluss i opplevelsen av livet. Du opplever kanskje og forhøyet følelse av individuell verdighet og økt iver og handlekraft i livet ditt. Din innsats lønner seg. Alternativt symboliserer salt også pålitelighet, sannhet, dedikasjon og lang levetid. Å drømme at du er salting kjøtt, betyr piling gjeld og som et resultat du …