Dog House

For å se en hund hus i drømmen din, kan indikere at du er i store problemer. Du blir straffet for dine handlinger.