Diploma

Hvis du vil se eller motta et diplom i din drøm, symboliserer ferdigstillelse og / eller anerkjennelse for en godt utført jobb.