Cyclone

For å se en syklon i drømmen din, tyder på at man slåss mot noen følelsesmessig kaos.