Corridor

Å drømme at du går gjennom en lang korridor, innebærer ditt desperasjon i å prøve å unnslippe en repeterende situasjon eller atferd patters. Du må fri deg for denne repetisjonen og korridoren blir sett på som en passasje fra en fase i livet ditt til en annen.