Zipper

For å se en glidelås i drømmen din, innebærer seksualitet og hentydninger. For å se en brukket eller fast glidelås i drømmen din, betyr din frustrasjon i ikke å kunne løse en situasjon eller problem. Du har kanskje problemer med å opprettholde din fatningen, spesielt i en vanskelig eller offentlig situasjon.