Spedbarn

For å se et nyfødt spedbarn, symboliserer hyggelige overraskelser. For å se en svømmende spedbarn, betyr en heldig flukt fra noen forviklinger.