Locker

For å se eller bruke et skap i drømmen din, betegner sider ved deg selv som du har holdt skjult på innsiden. Vurder hvilke elementer og eiendeler er i garderoben. Spesielt å drømme om en skole skap, betegner skjulte følelser, kunnskap og holdninger som du trenger å lære og / eller bekrefte. Å drømme at du ikke kan åpne et skap eller at din glemte kombinasjonen, tyder på at du er usikker på hvor du står i en spesiell situasjon.Du føler at du er på vaklende grunn. Hvis du ikke finner skap, da det symboliserer også usikkerhet om din rolle eller stilling i en situasjon.