Duer

For å se duer i din drøm, symboliserer fred, ro, harmoni og uskyld. Spesielt å se hvite duer i din drøm, symboliserer lojalitet og vennskap. Det kan også representere en melding og velsignelse fra den Hellige Ånd. Du må gi slipp på tanker om hat og hevn.Å drømme at duer er parring og bygge et reir, symboliserer en jublende hjem liv fylt med ro, glede og lydige barn.