And

… representerer det ubevisste (hvis svømming). Ducks er ganske multi-talentfulle dyr som kan gå, svømme og fly, og dermed kan representere dine fleksibilitet og blande inn i ulike situasjoner. Alternativt kan drømme indikerer også at du setter deg opp eller blir satt opp for de drepe så forbundet med uttrykket “sittende duck”. Dessuten kan anda være et ordspill på “dukke” noen problem eller situasjon, i stedet for å konfrontere det head-on. For å se en hvit anda i drømmen …

Fisk

For å se fisken svømme i drømmen din, betyr innsikter fra ditt ubevisste sinn. Dermed å fange en fisk, representerer innsikter som er blitt brakt til overflaten. Fisken er også et gammelt symbol på kristendommen og kristen tro. Vurder også den vanlige fraser “som en kald fisk”, “fisk ut av vannet” eller noe som er “fishy” om en situasjon. Det kan også innebære en glatt eller unnvikende …