Altar

… personlig offer. Du kan også være uttrykk for bekymringer om åndelighet din. For å se en prest ved alteret i drømmen din, betyr strid og disharmoni i både jobb og hjemme.

Priest

For å se en prest i drømmen din, betyr åndelige behov, regulering, religiøs tro og veiledning. Det symboliserer også kyskhet og avholdenhet. Du kan se seksualitet som umoralsk. For å se en diktatorisk eller fordømme prest i drømmen din, betyr urokkelig autoritet og over-protectiveness.

Vicar

For å se en prest i drømmen din, foreslår at du må kjenne din åndelige behov.