Earth

For å se jorden i drømmen din, betyr helhet og global bevissthet. Det kan også symbolisere en følelse av å være “jordet” og ditt behov for å være realistiske. …