Chair

For å se en stol i din drøm, symboliserer du trenger å sitte ned og ta seg tid til å vurdere en situasjon før du fortsetter. Å drømme at noen tilbyr deg en stol, betyr at du må være åpen for å ta og akseptere råd. …

Haiker

Å drømme at du er haiker, foreslår at at du ikke har opptjent eller fortjente å være der du er på. Drømmen kan også være en metafor på at du får en gratis tur. …

Hail

Å drømme at du er fanget i en hagl storm, foreslår at du er følelsesmessig trukket tilbake. Noen situasjon utenfor din kontroll forårsaker du å stenge følelsesmessig. Slik hører hagl slå ned på taket, indikerer at du går gjennom en periode med vanskelige tider. …


Rocking Chair

For å se en okkupert gyngestol i drømmen din, betyr vennlige omgivelser og joviale gleder. For å se en ledig gyngestol i drømmen din, forutsier av sorg og fremmedgjøring. …

Bald

Å drømme at du kommer til skallet, antyder en mangel på selvtillit eller bekymringer om å bli eldre. Alternativt symboliserer skallethet ydmykhet, renhet og personlige offer. Du er på et stadium i livet ditt hvor du er trygg i fullt utsette deg selv. * Vennligst se også Hair. …

Kam

Å drømme at du grer håret, foreslår du trenger for å organisere og sortere tankene dine. Du må finne eller søke etter noen elementer som ikke er klart for deg i en situasjon eller forhold. * Vennligst se også Hair: …

Shark

For å se en hai i drømmen din, representerer en person som du ser som grådige og skruppelløse. Denne personen går etter det hva han eller hun vil uten hensyn til trivsel og følsomhet for andre. Haien kan også være et aspekt av din egen personlighet som viser disse kvalitetene. Alternativt kan du gå gjennom en vanskelig, smertefull eller ubehagelig følelsesmessig periode. Haien symboliserer …