Engagement

… behov. Du prøver kanskje å løse dine følelser av ensomhet. Å drømme at du bryter en forlovelse, betegner en forhastet og uklokt avgjørelse i noen viktige saken. Å drømme om en bedrift engasjement, betegner bekymring og bekymringer i et område av arbeidet ditt.