Blekksprut

For å se en blekksprut i drømmen din, betyr at du er viklet inn i noen vanskelig sak eller situasjon. Eller det kan bety at du er altfor eiendomspronomen og altfor klengete i et forhold.

Akkar

For å se en blekksprut i din drøm, tyder på at ubevisst du føler deg truet. Din dom kan også bli formørket. Kanskje du ikke ser ting for klart i øyeblikket. Alternativt, symboliserer det grådighet. Det er alltid om hva du vil. Å drømme at du spiser blekksprut, indikerer at du føler selvbevisste og bekymret for hvordan andre oppfatter deg. Du kan finne det lettere å isolere deg selv i stedet …