Baton

… behov for selvstendig uttrykk og bli lagt merke til på en dramatisk måte. Spesielt å se en politi batong, symboliserer mannlig seksualitet eller makt.

Hiding

… behov for trygghet og beskyttelse. Spesielt å drømme at du er gjemt fra noen myndighet figur (politi, foreldre, innebærer lærer …), skyldfølelse.