DNA

Å drømme om DNA, foreslår at du trenger å fokusere og nøye plotte ut alt for å gå videre i livet. Lær av negativitet som du har opplevd. Drømmen kan også representere initialene “D” og “A”. Tenk på hvem eller hva i ditt liv har disse initialene.