Baderom

Å drømme at du er på badet, er relatert til din instinktive lyster. Du opplever kanskje noen byrder / følelser og behov for å “avlaste deg selv”. Alternativt kan det symbolisere renselse og selvfornyelse. Du trenger å rense deg selv, både emosjonelt og psykisk. Å drømme at du er i et offentlig toalett uten boder, innebærer ditt frustrasjoner om å få nok privatliv. Det kan også indikere at du har vanskeligheter med å gi slipp på gamle følelser. Hvis du avslører disse følelsene, er du redd for at andre rundt deg vil dømme og kritisere deg. Å drømme at du ikke kan finne på badet, betyr at du har vansker med å slippe og uttrykke dine følelser. * Vennligst også se urinering.