Airport

For å se en travel flyplass i drømmen din, betyr det ønske om frihet, høye idealer, ambisjoner og håp. Det er en indikasjon på at du nærmer deg en ny avreisedato i livet ditt. Noen ny idé er å ta av eller er klar til å ta av. Du opplever kanskje et nytt forhold, ny karrierevei eller nye eventyr. Å drømme om en øde flyplass, indikerer at dine reiseplaner vil bli endret eller …

Cash Register

For å se et kassaapparat i drømmen din, representerer økonomiske bekymringer og problemer. På den annen side, kan du bli forventer monetære gevinster. …

Vindu

For å se vinduer i drømmen din, betyr lyse håp, store muligheter og innsikt. Å drømme at du ser ut av vinduet, innebærer ditt syn på livet, din bevissthet, synspunkt, bevisstheten og intuisjon. Du kan reflektere over en avgjørelse og søker veiledning.Eller du trenger å gå ut i en større verden og oppleve livet. Hvis du er ute i vinduet, så det indikerer at du gjør noen sjel …