Printer

For å se en skriver i drømmen din, foreslår at du prøver å uttrykke en tanke eller idé på en måte som andre kan forstå. Å drømme at skriveren ikke fungerer, angir vanskeligheter og frustrasjoner i å kommunisere dine tanker over. …

Cash Register

For å se et kassaapparat i drømmen din, representerer økonomiske bekymringer og problemer. På den annen side, kan du bli forventer monetære gevinster. …