Cyclone

For å se en syklon i drømmen din, tyder på at man slåss mot noen følelsesmessig kaos.

Rooster

… andre. Å høre en hane i din drøm, symboliserer bragging og selvforherligelse. For å se haner slåss i drømmen din, betyr rivalisering og krangling.