Dartboard

… et mål som du sikter til. Du må prøve og ta en sjanse på noe nytt og overvinne frykten for å mislykkes.

Eksamen

… tar en eksamen, betyr usikkerhet, frykt for ikke å møte andres forventninger, og frykten for å mislykkes. * For en grundig analyse, klikk på Common Dreams: Exam.

Klasse

… glemte å delta på en klasse du registrerte deg for, indikerer dine bekymringer og frykt for å mislykkes. Du kan også mangle selvtillit i din evne til å håndtere nye oppgaver eller prosjekter.


Movement

… å uttrykke dine følelser. For å se langsomme, vanskelige bevegelser, indikerer en frykt for å mislykkes. Noe holder deg tilbake og hindrer deg i å ta sjanser.

Newspaper

… seg selv. Med andre ord, du trenger for å lage overskrifter. Å drømme at du prøver, men mislykkes i å lese en avis, innebærer ditt svikt i noen usikker bedriften eller at rykte er i fare.

Parade

… indikerer at du blir forstyrret eller distrahert fra å oppnå dine mål. For frykten for å mislykkes, kan du stoppe deg fra selv å forfølge dine mål og ønsker. Alternativt symboliserer parade sykluser, tidens gang, eller en spesiell hendelse i livet ditt. Vurder også symbolikken av hva tallene / dyr / flåter er i paraden.De kan gjenspeile et behov for deg å eie eller kontrollere disse attributtene.