Zig-Zag

For å se sikk-zags i drømmen din, representerer deg ubesluttsomhet og / eller uberegnelig adferd. Det kan også bety at du blir defensive om noe

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.