Yew Tree

For å se en barlindtre i din drøm, symboliserer sorg og død. Drømmen kan også være en metafor å bety “du” – drømmeren.