Kirke

Hvis du vil se utsiden av kirken i drømmen din, betyr hellighet og åndelig næring. Det er representativ for din verdi system og de tingene du holder hellig. Å drømme at du er i en kirke, foreslår at du søker for noen åndelig opplysning og veiledning. Du er ute etter å bli løftet på noen måte. Kanskje du har gjort noen feil i fortiden som har satt deg tilbake på veien mot dine mål. Med riktig støtte, vil du komme på rett spor igjen.Alternativt kan det også bety at du er spørrende og diskutere livet ditt banen og hvor det er ledende. Du er omvurdere hva du vil gjøre.