Heis

Å drømme at du er stigende i en heis, betyr at du vil raskt stige til status og rikdom. Du har kanskje steget til et høyere nivå av bevissthet og ser på verden fra en forhøyet synspunkt. Synkende i en heis, betegner at ulykker skal knuse og ta motet fra deg. Opp og ned handling av heisen kan representere opp-og nedturer i livet ditt gå voksende ut av og submerging inn i underbevisstheten din. Å drømme om at heisen er i ustand eller at det ikke er å la deg av, symboliserer at dine følelser har kommet ut av kontroll.