Tag Archives: C

Cave

Å drømme at du går i en mørk hule, betyr tilflukt eller det ubevisste sinnet. Det betegner også at du opplever noen uventede ulykke eller uenighet.

Coast

For å se kysten i drømmen din, foreslår at du er på en åndelig søken. Kysten symboliserer møtet mellom to sinnstilstander – det rasjonelle og det irrasjonelle.Drømmen kan være en metafor for hvordan du er “kystfart”. gjennom livet. Du må kanskje ta ting mer på alvor.

Cord

For å se ledninger i din drøm, symboliserer en mangel på uavhengighet i en situasjon eller forhold. Du føler deg begrenset eller bundet. Hvis ledningen blir kuttet, så det viser at du bryter disse relasjonene som har holdt deg tilbake.

Cane

For å se eller bruke en stokk i drømmen din, tyder på at du har behov for litt støtte og råd. Den cane kan også representere noen du stoler på og kan stole på.