Search Results for: swan


Swan

For å se en svane i en innsjø eller dam, er et godt tegn, signaliserte en fremtid med prestisje og rikdom. Svaner er symbolske av nåde, skjønnhet og verdighet. …

Posted in Uncategorized | Tagged | 1 Comment